Klasik Filoloji Kulübü


Klasik Filoloji Kulübünün Amaç ve Faaliyet Alanları


Klasik Filoloji Kulübünün Amacı:

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Filoloji Topluluğu’nun amacı, Klasik Filolojiyle uğraşan ve “Eski Yunan Dili ve Edebiyatı” ile “Latin Dili ve Edebiyatı” anabilim dallarında eğitim görmekte olan öğrencilerin klasik çağ bilgilerini artırmak, Klasik Filoloji alanında çalışma yapmaları, bu çalışmaları yazılı hale getirmeleri, bunları sözlü olarak sunmaları ve Klasik Filoloji Topluluğu’nun amaçlarına uygun olarak seminer, panel, konferans, okuma toplantıları, gezi vb. faaliyetlerde bulunmaktır.

Kulübün Genel Faaliyet Alanları:

• Eski Yunan/Latin dilleri ve kültürlerine ilişkin öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yurt içi/yurt dışı eğitim gezileri düzenlemek (ören yerleri, müzeler, ihtisas kütüphaneleri vs.)

• Fakülte bünyesinde dönemsel sergiler düzenlemek (emekli hocaların anılması, Eski Yunan/Latin dilleri ve kültürlerine ilişkin bilimsel içerikli sergiler vs.)

• Eski Yunan/Latin yazılı belgeleri üzerinde çalışmak amacıyla ders dışı okuma grupları ve atölye çalışmaları düzenlemek.

• “Klasik Filoloji Topluluğu Bülteni” çıkarmak (topluluğun dönemsel etkinliklerine dair haberler, kitap tanıtımları, Eski Yunan/Latin dili ve kültürünün uzmanlarıyla röportajlar, bilimsel makalelerin çevirileri vs.)

• “Klasik Filoloji Öğrenci Konferansı” düzenlemek (Eski Yunan/Latin Dili ve Edebiyatı anabilim dallarının ulusal ve uluslararası mütekabillerinden lisans öğrencilerinin katılımını da sağlamak)