NAVISALVIA

NAVISALVIA: DR. SİNA KABAAĞAÇ'I ANMA TOPLANTISI


T.C. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinin, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından, 2003’ten bu yana her yıl düzenlenmekte olan Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, klasik filoloji ve antikçağ kültür tarihi başta olmak üzere felsefe, sanat tarihi, arkeoloji, tarih ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden akademisyenlere her sene farklı bir konu başlığıyla, antikçağa ilişkin fikir alışverişinde bulunma ve bilimsel bulgularını ortaya koyma olanağı sağlayan bilimsel bir toplantıdır. 
Adına bu toplantıyı düzenlediğimiz, İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının öğretim üyelerinden merhum Dr. Sina Kabaağaç, kendisinden sonraki pek çok akademisyene yol göstermiş özgün yaklaşımıyla klasik filoloji alanında yalnız İstanbul Üniversitesi bünyesinde değil, Türkiye çapında da önemli gelişmelere ön ayak olmuştur. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç’ın oğlu olan Sina hocamız, yaşam stiliyle ve kurduğu ilişkilerle bugünün akademisyenlerine bir örnek teşkil etmektedir. Bu açıdan, toplantımızın bir diğer amacı, kendisini şahsen tanıma fırsatı yakalayamamış olan yeni nesillere Dr. Sina Kabaağaç’ın insani ve akademik kişiliğini mümkün olduğu ölçüde tanıtmaktır.

Her yıl belirli bir temanın işlendiği toplantımız, düzenli olarak yayımlanan bildiri kitabıyla klasik filoloji alanında önemli bir yayının doğmasını da sağlamış ve Türkiye’de düzenlenen ilk ve tek disiplinler arası klasik filoloji toplantısı olarak akademik sahnede yerini almıştır.

Nasivalvia Düzenleme Kurulu:


Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (DÜzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Güler ÇELGİN / İ.Ü. Ed. Fak. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Bengü CENNET / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ERÇELİK / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erman GÖREN / İ.Ü. Ed. Fak. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 


Nasivalvia Bilim Kurulu:


Prof. Dr. Bedia DEMİRİŞ / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Bilim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Teoman DURALI / İbn Haldun Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK / İ.Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gül ÖZAKTÜRK / A.Ü. D.T.C.F. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Faruk AKYOL / İstanbul Medeniyet Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oktay TAFTALI / İstanbul Medeniyet Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU / İstanbul Medeniyet Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR / İ.Ü. Ed. Fak. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çiğdem MENZİLCİOĞLU /  İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖYKEN / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp ÇORAKLI / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emre ERTEN / İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı