Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tek / Üç Ders Sınav Programı


Dersin Adı

Tarih

Saat

Derslik

Öğretim Üyesi

Latince Gramer I

04.07.2019

12:30-13:55

Amfi 9  (B Blok Giriş 03)

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Erçelik

Latince Gramer II

04.07.2019

11:00-12:25

Amfi 9  (B Blok Giriş 03)

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Erçelik

Latince Gramer V

04.07.2019

11:00-12:25

D 421 (B Blok IV.Kat 04)

Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Latince  III (Felsefe Bölümü öğrencileri için)

04.07.2019

12:30-13:55

Amfi 9  (B Blok Giriş 03)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Çoraklı