Anabilim Dalımız

Vizyon:

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın vizyonu evrensel bilim, felsefe, edebiyat ve sanat dili olan Latinceyi çağdaş yöntemlerle öğreterek, günümüze kalan eserler ışığında, Batı Medeniyetinin temelini oluşturan düşünce yapıları, kültürel değerler, hak, hukuk ve adalet anlayışı üzerine derin bir bilinç kazandırmaktır.

Misyon:


Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın misyonu, Batı kültürünün ve uygarlığının temel unsurlarını kavramak için gerekli olan klasik edebiyatı ve kültürü öğreterek, bilimsel ve felsefi düşünme yetisine ve birey olma bilincine sahip nesiller yetiştirmek, ayrıca Latince eserleri filolojik yöntemle özgün dilinden çevirerek Türkçeye kazandırmak ve böylece ülkemizde çeviri edebiyat alanında var olan kültürel boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde üniversite reformunun yapıldığı 1933 yılından 1943 yılına kadar kurulan on iki enstitü arasında Klasik Filoloji Enstitüsü de bulunmaktaydı. 1938’de enstitünün yerini Klasik Filoloji Kürsüsü aldı ve kürsünün ilk başkanı Prof. Clemens Emin Bosch oldu. 1942-1944 yılları arasında bu görevi Prof. Ronald Syme sürdürdü. Bu dönemde İrlandalı Prof. Oliver Davies ve Cambridge Üniversitesi’nden gelen George Ewart Bean dersler verdi. 1945 yılında Prof. Syme’ın ayrılmasıyla, kürsünün başkanlığını bir süre için Felsefe Kürsüsü profesörlerinden Walter Kranz üstlendi. Ardından bu görevi 1977 yılına kadar sürdürecek olan Prof. Dr. Faruk Zeki Perek devraldı. Klasik Filoloji Kürsüsü’nün 1982 yılında çıkan YÖK yasasından önceki son başkanıysa Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu oldu. Klasik Filoloji Kürsüsü’nden doğan ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde bir Anabilim Dalı olan Latin Dili ve Edebiyatı’nın başkanlığını sırasıyla Prof. Dr. Müzehher Erim ve Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu yürüttü. Bu görevi 2002-2003 öğretim yılından bu yana Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken sürdürmektedir.

- Latin Dili ve Edebiyatı ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı evrensel bilim, felsefe, edebiyat ve sanat dili olan Latinceyi çağdaş yöntemlerle öğreterek, günümüze kalan eserler ışığında Batı medeniyetinin temelini oluşturan düşünce yapıları, kültürel değerler, hak, hukuk ve adalet anlayışı üzerine derin bir bilinç kazandırmayı amaçlar.

- Anabilim Dalımızın Türkiye’deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?

Anabilim dalımız alanında uzman akademik kadrosu, klasik kültürü ve edebiyatı tüm yönleriyle kapsayan yetkin ders programı ve düzenlediği akademik faaliyetlerle bilimsel ve felsefi düşünme yetisine sahip öğrenciler yetiştirmektedir.

- Latin Dili ve Edebiyatına nasıl girilir?

Anabilim dalımıza ait taban ve taban puanları ile diğer bilgilere YÖK ATLAS’tan ulaşmak için tıklayınız.

- Size neler sunuyoruz?

Anabilim Dalımızda öğrenim gören öğrenciler Çift Anadal/Yan Dal programlarına başvurma ve Erasmus anlaşmasıyla eğitimlerinin bir bölümünü Democritus University of Thrace (Yunanistan) ve Adam Mickiewicz University in Poznań’da (Polonya) görme olanağına sahiptir. 

- Anabilim Dalımızın düzenlediği akademik ve sosyal faaliyetler nelerdir? 

Anabilim Dalımızın düzenlediği akademik faaliyetler: 

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Klasik filoloji ve antikçağ kültür tarihi başta olmak üzere felsefe, sanat tarihi, arkeoloji, tarih ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden akademisyenlere antikçağa ilişkin fikir alışverişinde bulunma ve bilimsel bulgularını ortaya koyma olanağı sağlayan ve sunulan bildirilerin düzenli olarak yayımlandığı bilimsel toplantımız, 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir konu başlığıyla gerçekleşmektedir.

Klasik Filoloji Seminerleri: Antikçağ kültürünün değişik açılardan ve farklı yönleriyle ele alınıp incelenmeye, tartışılmaya çalışıldığı ve sunulan bildirilerin düzenli olarak yayımlandığı disiplinlerarası seminerler dizimiz, 2003 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmektedir.


Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Klasik Filoloji Kulübü (Öğretim üyelerimizin danışmanlığı ve desteğiyle 2012 yılında kurulmuştur.)

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu: Öğretim üyelerimizin danışmanlığında çeşitli üniversitelerden lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliği yaptığı öğrenci sempozyumumuz 2013 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.​-    Tabula: Öğrencilerimizin öğretim üyelerimizin danışmanlığında hazırladığı makaleleri yayımladığı öğrenci kulübü dergisi, 2015 yılından bu yana yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Kültür Gezileri: Anabilim Dallarımız öğrencilerinin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla öğretim üyelerimizin de katılımıyla yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere ören yerleri, müzeler, ihtisas kütüphaneleri gezileri düzenlenmektedir.

Atölyeler: Öğretim üyelerimizin destekleriyle film ve eser okumaları gerçekleştirilmektedir. 


- Latin Dili ve Edebiyatı mezunları hangi alanlarda çalışabilirler? 

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun olduktan sonra çeviri çalışmaları yapabilir, yayıncılık alanında çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra Latince eğitim veren kurumlarda eğitmenlik yapabilir; arkeolojik kazılarda ve müzelerde görev alabilirsiniz.