Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Prof.Dr. ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN