KFS Kitapları

KLASİK FİLOLOJİ SEMİNERLERİ - 1


İÇİNDEKİLER

Bölüm 1

Çiğdem Dürüşken – Roma’da Entellektüelliğin Temeli: Cicero’da Humanitas Anlayışı ve Rhetorica Eğitimi

Ali Dinçol – Anadolu’da Diller ve Yazılar

Ş. Teoman Duralı – Eskiçağda Felsefe-Bilimin Ortaya Çıkışı

Bölüm 2

Şafak Ural – Kosmostan Kaosa

Cemil Güzey – Mitosun Külleri

Bedia Demiriş – Antikçağ eserleri günümüze nasıl ulaştı?

Cengiz Çakmak – Sokrates-Öncesi Düşünürlerde Tıp Sanatı

Bölüm 3

Belkıs Dinçol – Eski Önasya’da Müzik Aletleri

Sedef Çokay-Kepçe – Antik Yunan Vazo Resimlerinde Müzik Aletleri

Ekin Öyken – Antikçağ Yaşantısında Müzik Sanatının Yeri


Künye: Çoraklı, E. (ed.) (2016). Klasik Filoloji Seminerleri-1, İstanbul: Alfa Basım Yayım.

KLASİK FİLOLOJİ SEMİNERLERİ - 2


İÇİNDEKİLER

Çiğdem Dürüşken – Ruhların Dünyası: Hades

Sema Bulutsuz – Alkestis: Kadına Ölüm Yaraşır

Elif Tül Tulunay – Omoplatoskopia-Scapulamanteıa (Kürek Kemiği Kehaneti) ve Pelops

Kerem Karaboğa – Antik Yunan Oyunlarının Çağdaş Yorumları

Sanem Yazıcıoğlu – Yirminci Yüzyıl Felsefesinin Antikçağ Kökenleri

Zühre İndirkaş – Gustave Moreau’da Mitoloji ve “Jupiter ve Semele”nin İkonografik Çözümlemesi

Dr. F. Deniz Özden – Avrupa Resminde Müzikli Mitolojik Figürler

Hasibe Kocabay – Ritüel ve Tiyatro

Künye: Ataman-Erçelik, P. (ed.) (2016). Klasik Filoloji Seminerleri-2, İstanbul: Alfa Basım Yayım.

KLASİK FİLOLOJİ SEMİNERLERİ - 3


İÇİNDEKİLER

Ayça Tiryaki – Erken Hıristiyanlık Döneminde Manastır Sisteminin Doğuşu

Mustafa Hamdi Sayar – Latin Epigrafisine Genel Bir Bakış

Oğuz Tekin – Roma Tarihini Sikkelerden Okumak: Roma Cumhuriyet Dönemi Sikkeleri

Gürkan Ergin – Anadolu’da Roma Hâkimiyeti: İsyanlar, Tepkiler, Huzursuzluklar

Sema Bulutsuz – Philoktetes’in Yarası

 
Künye: Öyken, E. (ed.) (2016). Klasik Filoloji Seminerleri-3, İstanbul: Alfa Basım Yayım.