KFS 2020/1: Antik Çağ’da Dinî Bir Grup Olarak "Tanrı’dan Korkanlar": Hıristiyanlığın Yayılmasındaki Rolleri ve İnançlarıGaleri