KFS

KLASİK FİLOLOJİ SEMİNERLERİ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 2003 yılından bu yana belirli aralıklarla düzenlenmekte olan Klasik Filoloji Seminerleri, antikçağ kültürünün değişik açılardan ve farklı yönleriyle ele alınıp incelenmeye ve tartışılmaya çalışıldığı disiplinlerarası seminerler dizisidir ve başta filoloji, felsefe, tarih, sanat tarihi olmak üzere farklı disiplinlerden, alanlarında uzman araştırmacıları klasik filoloji öğrencileri, ilgilileri ve sevdalılarıyla buluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca söz konusu seminerlerde yapılan konuşma ve sunumlara ilişkin metinler derlenip bir araya getirilmekte ve antikçağ kültürünün değişik yönlerine ışık tutan eserler olarak okuyucuların ilgisine sunulmaktadır.​